:B

15 de julio de 2010


~ Laaanas
Laaaaaanas
Laaaaaaaanas
& maaaaaaaas Laaanas!*su Weeeeen Coffe
o Chocolaate Calieente & Leeeshita ñaaaam ñaaam!
Tooodo sea para pasar el
Frio :B
Aws! & Escuchaaando puuro Reggae qe saaaen :B .. aaah! & tambieen a Corinne Bailey Rae lalalaaa* mi Cancioon preferidaa .. es
~ в r e α т н l e s s seraa por la letra en Espanish :O ajaajaaam! .. sii .. es por eeeso :P
.. ya ChaaaaaoPeskaao!* .. Lindo Fds! Para Toooodos ^^

0 comentarios: